“Đào tạo không phải là dạy về kiến thức mà đó là cuộc hành trình trải nghiệm tri thức trong chính người học”

“Phương pháp tư duy Gốc giúp học viên hiểu biết các nguyên lý vận hành thông qua trải nghiệm và tư duy logic”

Mago Vũ

Founder & CEO 

Hoàn cảnh ra đời 

  • Sau quá trình tư vấn, triển khai hoạt động marketing, quản trị kinh doanh ông Mago Vũ nhận thấy các doanh nghiệp yếu kém trong khâu nhân sự, làm việc thiếu hiệu quả gây nhiều lãng phí cho doanh nghiệp
  • Hiện nay các em sinh viên ra trường khi làm việc các doanh nghiệp đều phải đào tạo lại thì mới bắt kịp được với môi trường làm việc, song vẫn phải đi tham gia học thêm các khóa học buổi tối gây nhiều khó khăn cho cá nhân và doanh nghiệp đó.
  • Sau nhiều năm nghiên cứu về nguyên lý gốc rễ trong đó có những yếu tố giúp con người tiến bộ về trí tuệ và nội lực, Ông Mago Vũ mong muốn chia sẻ và ứng dụng những giá trị to lớn này vào môi trường giáo dục để đảo tạo ra thế hệ giỏi về nghề, đạo đức nghị lực vượt trội.
  • Với tâm huyết và nỗi lực trường Marketing và Quản Trị Kinh Doanh Mago đã ra đời là thành viên trong Hệ sinh thái về Marketing và Quản Trị của Mago Group.
khóa học sáng tạo nội dung

Sứ Mệnh

  • Thay đổi tư duy, hiểu biết đúng đắn về nguyên lý Marketing, Quản trị kinh doanh
  • Tăng trưởng trí tuệ, đạo đức, nghị lực
  • Tạo ra nguồn lao động chất lượng cao giỏi về nghề, đạo đức nghị lực vượt trội.

Hệ sinh thái liên kết Mago Group

Giải pháp hữu hiệu giúp doanh nghiệp gia tăng hiệu quả kinh doanh